Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là một hình thức bảo vệ tài chính trước các trường hợp gặp rủi ro liên quan đến tính mạng. Ở khía cạnh pháp lý, đây là một hợp đồng mà công ty bảo hiểm nhân thọ cam kết chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm khi người này không may xảy ra rủi ro với điều kiện người đầu tư bảo hiểm nhân thọ phải đóng phí định kỳ đầy đủ theo thời gian thỏa thuận trước có thể là 5, 10, 20 hoặc 30 năm. Trong đó:

  • Doanh nghiệp hay công ty bảo hiểm nhân thọ là đơn vị được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật bảo hiểm này và các quy định khác của pháp luật hiện hành, có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.
  • Người được bảo hiểm là người mà tính mạng, sức khỏe của họ là đối tượng được bảo hiểm chính trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Hiện nay, trong mỗi hợp đồng bảo hiểm chỉ có một người được bảo hiểm chính (trừ các gói bảo hiểm dành cho thai phụ).
  • Bên mua bảo hiểm chính người đóng phí bảo hiểm theo định kỳ để duy trì hợp đồng theo thời gian đã thỏa thuận. Bên mua cũng có thể chính là người được bảo hiểm.
  • Hợp đồng bảo hiểm thường có 2 phần: phần bảo hiểm nhân thọ chính và phần bảo hiểm bổ trợ mua kèm sản phẩm chính. Tùy vào từng gói bảo hiểm mà khách hàng tham gia, bảo hiểm nhân thọ sẽ bảo hiểm cho những rủi ro tai nạn, bệnh tật, đau ốm, phẫu thuật, thai sản, nha khoa, tử vong,…
Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tài chính bạn và gia đình khỏi những rủi ro

Mục quan trọng nhất của bảo hiểm nhân thọ chính là bảo vệ con người trước những rủi ro, điều không may bất ngờ ập đến trong cuộc sống. Tuy nhiên bên cạnh đó, loại hình bảo hiểm này còn được xem là một cách tiết kiệm và đầu tư dài hạn cho tương lai.

Tại Việt Nam có hàng chục công ty bảo hiểm lớn nhỏ đang hoạt động. Trong đó, Generali Việt Nam là công ty đến từ một trong các tập đoàn tài chính hàng đầu trên thế giới.

Ở góc nhìn thực tế hơn, các công ty bảo hiểm cung cấp các gói bảo hiểm nhân thọ để thu hút nguồn vốn từ số đông để kinh doanh và chi trả quyền lợi cho những rủi ro của số ít người mua bảo hiểm.

Nguồn:

Generali Việt Nam

Thành Nhân Phạm
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.