Khoe chi trả

Tính thử khách hàng Ung Thư phải chi bao nhiêu $ nếu không có bảo hiểm?

?‍♀️ Chị khách hàng này mới chỉ đóng phí 1 năm 32.4tr được chi trả tổng cộng 964.835.000 VNĐ sau có chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư và bắt đầu di căn. Trong bảng chi trả quyền lợi có 2 mục đáng chú ý: 1️⃣ Quyền lợi bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần là 453.985.300 VNĐ. 2️⃣ Quyền lợi miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo chỉ được - phiên bản mở rộng (15 năm) chi trả cho chị 510.850.000 VNĐ. ? Do giới hạn không gian hiển thị của bảng nên ghi chung chi phí điều trị và bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần là 453.985.300 VNĐ. Chị mua bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần là 400.000.000 VNĐ. ? Suy ra tiền nằm viện mổ đợt đầu tiên của chị là 53.985.300 VNĐ (tức là lấy 453.985.300 - 400.000.000, game này dễ bấm máy tính là ra). ? Sau khi mổ,...

Read More