Khoe chi trả

Khoe chi trả

Tính thử khách hàng Ung Thư phải chi bao nhiêu $ nếu không có bảo hiểm?

👱‍♀️ Chị khách hàng này mới chỉ đóng phí 1 năm 32.4tr được chi trả tổng cộng 964.835.000 VNĐ sau có chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư và bắt đầu di căn. Trong bảng chi trả quyền lợi có 2 mục đáng chú ý: 1️⃣ Quyền lợi bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần […]

Đã tải hết nội dung

Máy chủ bận