Có Thể Bạn Chưa Biết!

Có Thể Bạn Chưa Biết!

1️⃣ Có Thể Bạn Chưa Biết Nhiều người tưởng 14-2 là phép toán Trừ ?

2️⃣ Có Thể Bạn Chưa Biết Nhiều người tưởng 14/2 là phép toán Chia ?

3️⃣ Có Thể Bạn Chưa Biết Nhiều người làm liều ngày 14 tháng 2 rồi lại dùng cái lưỡi không xương lắt léo nói Kết Quả là món quà tuyệt vời nhất ngày Lễ Tình Nhân ?

4️⃣ Có Thể Bạn Chưa Biết Generali có Thai Sản thời gian chờ chỉ 270ngày với quyền lợi lên đến 100triệu/ năm, kết hợp tuyệt vời cho điều 3️⃣

? Làm sao để lời biện minh trở nên nhẹ nhàng. Câu trả lời là tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali có kèm Thai Sản ?. Nhanh đi kẻo không kịp thời gian chờ

? Chết rồi lại vẽ đường cho Hươu chạy ?

Thành Nhân Phạm
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.