Bảo Hiểm Nhân Thọ

Có Thể Bạn Chưa Biết!

1️⃣ Có Thể Bạn Chưa Biết Nhiều người tưởng 14-2 là phép toán Trừ 😁

2️⃣ Có Thể Bạn Chưa Biết Nhiều người tưởng 14/2 là phép toán Chia 😄

3️⃣ Có Thể Bạn Chưa Biết Nhiều người làm liều ngày 14 tháng 2 rồi lại dùng cái lưỡi không xương lắt léo nói Kết Quả là món quà tuyệt vời nhất ngày Lễ Tình Nhân 😂

4️⃣ Có Thể Bạn Chưa Biết Generali có Thai Sản thời gian chờ chỉ 270ngày với quyền lợi lên đến 100triệu/ năm, kết hợp tuyệt vời cho điều 3️⃣

👉 Làm sao để lời biện minh trở nên nhẹ nhàng. Câu trả lời là tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali có kèm Thai Sản 🤣. Nhanh đi kẻo không kịp thời gian chờ

🙏 Chết rồi lại vẽ đường cho Hươu chạy 😅