Người trụ cột là ai?

Người trụ cột là ai?

1. Người trụ cột là người tạo ra nguồn thu nhập chính cho những khoản chi tiêu và tích lũy trong gia đình, cũng là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên còn lại.

2. Người trụ cột là người chèo lái con thuyền mang tên gia đình.

Vì thế, Người trụ cột luôn phải đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống. Gia đình sẽ ra sao nếu mất đi người trụ cột hoặc người trụ cột không tạo ra được thu nhập.

Vì thế, cần tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ cho người trụ cột trước người đem tài chính về nhà để bảo vệ tài chính gia đình. Khi bạn ốm mà không thể làm ra tiền, Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ thay bạn nuôi con bạn.

Thành Nhân Phạm
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.